Velkommen til Pensjonistuniversitetet Nordstrand som er er en ideell, frittstående forening. «Formålet er å være et forum for formidling av kultur og kunnskap til medlemmene og andre interesserte.  PU skal stimulere sine medlemmer til en aktiv tilværelse.  PU er en religiøs og politisk uavhengig forening». Dette søkes oppnådd ved åpne møter med foredrag/kåserier, ved studiegrupper og reiser/turer. Alle over 60 år kan bli medlemmer. De åpne møtene holdes i Menighetssentret til Nordstrand Kirke (ligger ved siden av kirken), kl. 12.00. Møteavgift kr. 50,- for medlemmer, kr. 100,- for ikke-medlemmer. Dette inkluderer enkel servering (kaffe/te og kringle) fra kl. 11.15. Årsavgiften er kr 200,- (2024).

Ønsker du å bli medlem så kontakt oss på vår e-postadresse: post@punordstrand.no, og oppgi postadresse og mobilnummer (om mulig).

NB! For å lette arbeidet med å informere våre medlemmer om møter, turer, osv. ber vi dere å sende deres e-post adresse til e-postadressen nevnt ovenfor.

SISTE NYTT:

12.06.2024: PUs høstbrosjyre er ferdig trykket og sendes pr. post til alle PUs medlemmer i midten av august. Programmet for høsten, og lenke til høst-brosjyren, finner du HER. Studiegrupene starter sine møter i midten av august. PUs styre ønsker alle sine medlemmer en fin sommer!

23.04.2024: Protokoll fra PUs årsmøte 2024, samt presentasjonen på årsmøtet, finner du HER.  

24.03.2024: PUs høstprogram for 2024 er nå klart: Mandag 30. september: «Kan vi redde Oslofjord-torsken fra fullstendig kollaps» - Sissel Jentoft, mandag 28. oktober: «Norske kvinner i krig 1939 – 1945» - Mari Jonassen, og mandag 25. november: «Oslo – Christiania – Oslo»  med Leif Gjerland. PU-programmet sendes pr. post til alle medlemmer tidlig i august 2024.

01.03.2024: Årsmøte i PU Nordstrand holdes mandag 18. mars 2024 kl. 13. Innkalling til årsmøtet, og årsberetning for 2023, finner du HER. Dokumentene er også sendt alle PU-medlemmer med registrert epost-adresse.

30.01.2024: PU søker ny kasserer! Hvis du er interessert, så kontakt styrets leder eller PUs kasserer. Kontaktdetaljer finner du HER. PU bruker Styreweb for regnskap og medlemsregister.

23.12.2023: PUs vår-brosjyre, sammen med faktura for åravgiften, vil bli sendt pr. post til alle medlemmer tidlig i januar. Vår-brosjyren er også sendt alle medlemmene pr. epost. Du finner den også HER.